Úvod » Psychoterapeuti » Mgr. Tereza Koryntová

Psychoterapeuti

seznam psychoterapeutů v ČAPZT:

Mgr. Tereza Koryntová

vzdělání:
FF UK - klinická psychologie
ČAPZT - čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
Český institut Biosyntézy - výcvik v Somatickém koučování
Výcvik v motivačních rozhovorech
PedF UK - třísemestrální studium speciální pedagogiky
5 rytmů - sebezkušenostní kurzy práce s tělem v tanci
Somatic Experiencing SE - výcvik v léčbě traumatu podle P. Levina
pracovní zkušenosti:
Praha - soukromá psychologická praxe
Centrum Komplexní Péče Dobřichovice - vedení seminářů, bioenergetické cvičební skupiny, individuální psychoterapie a psychologické poradenství
Dětský domov Lety – psycholog, terapeut
DÚ Dobřichovice - 7 let praxe v ústavní péči, skupinové programy, vychovatelství, 2 roky psycholog (diagnostika, terapie)
SPMP Modrý klíč – asistent fyzioterapeuta
členství v asociacích:
ČAPZT - asistent, organizátor
Somatic-experiencing.cz - asistent výcviku
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé, psychologické poradenství, koučování, bioenergetické cvičební skupiny a semináře. V ČJ, AJ.
místo působení:
Opatovická 8, Praha 1
Centrum komplexní péče Dobřichovice
kontakt:
732743818, tereza.koryntova@bodyterapie.cz
www:
www.bodyterapie.cz
www.somatic-experiencing.cz